Integrationspolicy

Här berättar jag lite kortfattat hur MiniFini barnkläder AB hanterar dina personuppgifter.

Vilken information samlar MiniFini in om mig?


Jag samlar in information som gör att jag kan erbjuda en tjänst till dig. Det inkluderar att jag samlar in:

  • NAMN
  • ADRESS
  • E-POSTADRESS
  • KONTAKTUPPGIFTER

Hur använder du min information?


För att jag ska kunna ge dig information kring vårt betalningssystem eller ge dig nyheter om vårt sortiment behöver jag veta detta om dig. Jag samlar aldrig in mer information än vad jag behöver för att tillhandahålla mina tjänster till dig.

Vilka är mina rättigheter?


Du kan alltid fråga efter en kopia på de personuppgifter jag har om dig. Det är viktigt för mig att säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan också be om att få din information borttagen eller rättad, om du anser att den är felaktig. Du kan även be om att jag ska radera dina personuppgifter. Däremot kan jag inte radera uppgifter som lagen kräver att vi måste ha.
Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev när som helst. Det gör du genom genom att kontakta oss eller avprenumera våra nyhetsbrev. Du kan  alltid lämna ett klagomål till datainspektionen, om du anser att jag hanterar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Vem delar du min information med?


Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att jag måste dela den.
Jag har bestämda rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras både tryggt och säkert enligt gällande lagstiftning. Du får gärna mer information genom att kontakta mig på kundtjanst@minifini.se

Hur länge sparar ni min information?

Företaget har redovisningskrav som gör att jag måste spara en del av din information, men som allra längst i 7 år. Därefter raderas all information. Den information som jag använder för nyhetsbrev eller marknadsföring behåller jag bara fram tills du själv väljer att avprenumerera.

Hur kommer jag i kontakt med MiniFini Barnkläder? 

Om du har frågor angående denna policy, behöver hjälp med att avprenumera eller har en annan fråga, kontakta mig gärna på kundtjanst@minifini.se. Du kan också alltid ringa butiken i Gnesta på 070-261 82 23.

Hoppas att detta har hjälpt dig!